Weber.floor Top primer gruntas apsauginiam grindų sluoksniui

Prekės aprašymas

Apsauginis matinis grindų gruntas, pagamintas akrilo pagrindu, be tirpiklių, skirtas spalvotoms mineralinio pagrindo liejamosioms grindims, tokioms kaip weber.floor CASA Design arba weber.vetonit 4650 Design Plaano.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Gruntas naudojamas prieš dengiant weber.floor Top Matt paviršiaus apsauginį impregnantą, skirtą spalvotoms mineralinio pagrindo liejamosioms grindims, tokioms kaip weber.floor CASA Design arba weber.vetonit 4650 Design Plaano.

SAVYBĖS

  • Sutvirtina paviršių
  • Gerina sukibimą su apsauginiu impregnantu
  • Sumažina apsauginio impregnanto išeigą
  • Lengvai dengiamas ir greitai išdžiūsta
  • Geras laidumas vandens garams

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš gruntavimą grindys paliekamos džiūti apie parą laiko normaliomis aplinkos sąlygomis. Prieš dengiant priemonę, grindys turi būti švarios – ant jų neturi būti dulkių, riebalų, vaško ar kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Atminkite, kad, kol paviršius nėra apdorotas apsauginiu impregnantu, negalima vaikščioti grindimis be avalynės apsaugos, nes batų atspaudai, purvas ir kt. persišvies per weber.floor Top Matt dangą. Naudokite, pavyzdžiui, vienkartinius polietileninius antbačius. Darbo metu grindų ir oro temperatūra turi būti nuo +15 iki +25 °C. Gruntas džiūsta apie 2 valandas – tik praėjus šiam laikui galima dengti  apsauginį impregnantą.

DARBO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami gerai suplakite pakuotę ir supilkite gruntą į platų indą. Paskirstykite priemonę šepečiu su mikropluošto šluoste kryžminiais judesiais ir tolygiai, žiūrėkite, kad nesusidarytų balučių. Džiūvimo laikas – apie 1–2 valandos (priklausomai nuo aplinkos sąlygų). Kai gruntas išdžiūsta ir tampa skaidrus, grindis jau galima dengti weber.floor Top Matt paviršiaus apsauginiu impregnantu.

SVARBU!

Grunto negalima pilti tiesiai ant grindų - tam naudokite žemą indą. Darbo ir džiūvimo metu būtina saugoti grindis nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Jei grindys šildomos, šildymą reikia išjungti para prieš pradedant darbus. 
Naudokite apsaugines pirštines ir drabužius. Prieš gruntuodami perskaitykite saugos duomenų lapą.

PASTABA

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. 

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Išeiga Apie 0,05 kg/m²
Džiūvimo laikas Apie 2 valandas
Klampumas Panašus kaip vandens
pH 7–8
Tinkamumo laikas 12 mėn. nuo pagaminimo datos (neatidarytą pakuotę laikant šiltoje+5–25 °C patalpoje). Neatsparus šalčiui, todėl sandėliuoti ir pervežti galima tik šiltoje patalpoje!
Pakuotė 5 kg talpa