IGIS GR silikoninis giluminis gruntas

Prekės aprašymas

IGIS GR silikoninis giluminis gruntas

Giliai įsigeriantis į pagrindą, greitai džiūstantis, sutvirtinantis paviršių silikoninis gruntas. Išdžiūvęs suformuoja vandens garams laidų sluoksnį, tuo pačiu apsaugodamas gruntuojamą paviršių nuo drėgmės poveikio. Nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Skirtas lauko darbams.

Paskirtis

Silikoninis giluminis gruntas ATMOSFERA GR  skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (betono, tinko, mineralinio tinko, silikatinių plytų ir kt.) gruntavimui prieš dažymą silikoniniais dažais ATMOSFERA.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu, arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +8 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

3-10 m²/1l.  Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Paskirtis: išorės darbams.

Rišiklis: silano – siloksano emulsija.

Spalva: balta

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <1 g/l.

Tankis (20 ºC), LST EN ISO 2811-1: ~1,0 g/cm³.

Nelakiųjų medžiagų kiekis, % , LST EN ISO 3251: ~5,0.

pH (20 ºC): 6,5-8,0.

Atsparumas statiniam vandens poveikiui, (23±2 °C, 24 h), defektų įvertis: po 24 val. defektų įvertis lygus 0 (LST EN ISO 2812-2; LST EN ISO 4628-1).

Džiūvimo trukmė(23 ºC @ 50% RH): 1 val. esant +20 ºC aplinkos temperatūrai bei 65% santykiniam oro drėgniui. Visiškai išdžiūsta po  24 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Sąnaudos: 3-10 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: gruntuojamo paviršius turi būti sausas (drėgmė turi būti 4–8 %). Prieš naudojimą gruntą reikia gerai išmaišyti rankiniu arba mechanizuotu būdu. Silikoninis gruntas Atmosfera GR tvirtina ir suvienodina paviršių. Gruntuojama rankiniu būdu voleliu, teptuku arba naudojant beorį purkštuvą. Ant paruošto pagrindo  silikoninis gruntas ATMOSFERA GR dengiamas per visą paviršių tolygiu sluoksniu. Tolygiai padengtas paviršius paliekamas džiūti. Apdorojamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8 °C. Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui. Esant normalioms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 1 valandą. Gruntas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 14 parų kai aplinkos temperatūra yra +20 °C bei oro drėgnis ne didesnis kaip 65 %. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją

Pakuotė: 1,0 l; 3 l; 5 l; 10 l bakeliai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti.

Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė: 24 mėnesiai.